Szukaj
Close this search box.

Umowa spółki z o.o.

Połowa stycznia już za pasem, Ty powoli wdrażasz swoje postanowienia noworoczne i kiełkujący już od dłuższego czasu pomysł na biznes. Cały czas chodzi Ci po głowie założenie spółki z o.o. Masz już wspólników, którzy chcą razem z Tobą wejść w ten biznes, ale nie wiecie od czego zacząć. Na początek proponuję od sporządzenia solidnego biznes planu i zrobienia researchu branży. Kolejno od sporządzenia umowy spółki z o.o.  

Warto abyś dokładnie przemyślał/ przemyślała czy wspólnie ze wspólnikami żebyście przemyśleli jakie zapisy chcesz w niej zawrzeć.

Przepisy kodeksu spółek handlowych określają jedynie konieczne minimum, które musi znaleźć się w każdej umowie. Natomiast treść pozostałych postanowień zależy od Waszych ustaleń (jako wspólników) oraz Waszych planów dotyczących celu i rozwoju spółki.

umowa spółki z o.o.
umowa spółki z o.o.

 

Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.

Zacznijmy od tego jakie obowiązkowe elementy powinna mieć każda umowa spółki z o.o.

Powinna ona określać:

  • firmę i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
  • czas trwania spółki, o ile został oznaczony.

W sytuacji, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego jest aport, w umowie spółki powinniście szczegółowo określić wspólnika wnoszącego aport, liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów – jeśli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny

Można powiedzieć to tyle lub aż tyle. Nie mniej w umowie spółki możesz zawrzeć również inne postanowienia np. zasady zbywania udziałów w spółce czy normy regulujące partycypacje wspólników w zyskach i stratach spółki czy też zasady funkcjonowania zarządu.

Zasady funkcjonowanie zarządu

W mojej ocenie, chociaż pewnie znajdą się tacy, którzy się ze mną nie zgodzą, określenie zasad funkcjonowania zarządu jest najistotniejsze. Dlaczego? Ponieważ jeżeli stwierdzicie, że tworzycie zarząd wieloosobowy to każdy z Was będzie chciał reprezentować spółkę „na zewnątrz” i podejmować decyzję. Jeżeli tego nie uregulujecie to niestety zgodnie kodeksem spółek handlowych do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane będzie współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Może zdarzyć się tak, że nie będziesz obecny ze względu na urlop czy też chorobę i wówczas podjęcie decyzji zostanie odwleczone w czasie.

Dlatego w takiej sytuacji w umowie powinniście zawrzeć postanowienia modyfikujące te regułę.

Warto abyście w umowie również wskazali długość trwania kadencji zarządu.

Zasady zbywania udziałów

Gdy zakładacie spółkę z o.o. do na samym początku nie myślicie o tym, że ktoś z Was będzie chciał odejść. Niestety to też ważny aspekt życia spółki. Warto na to też być przygotowanym po to abyście mieli jako wspólnicy kontrolę nad składem osobowym spółki.  Jak to zrobić?  W najprostszy sposób. Możecie uzależnić zbycie udziałów – na przykład ich sprzedaż czy darowiznę – od zgody zgromadzenia wspólników lub też od zgody zarządu spółki. Jeżeli nie chcecie ograniczać możliwości zbycia udziałów to możecie wprowadzić do umowy prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przez pozostałych wspólników.

Ponownie, jeżeli nie uregulujecie tego w umowie, każdy z Was – wspólników -będzie mógł dowolnie rozporządzać swoimi udziałami, a pozostali nie będą mieli możliwości decydowania o składzie osobowym spółki.

Sukcesja w przypadku śmierci wspólnika

Tym samym dochodzimy do kolejnej istotnej kwestii. Ze wspólnikami układa Ci się dobrze nawet bardzo dobrze, ale już niekoniecznie nadajesz na tych samych falach z jego żoną/mężem czy dziećmi. Zaczynacie zastanawiać się nad tym czy możecie ograniczyć wstąpienie do spółki Waszych spadkobierców. Mam na to dla Was odpowiedź, ponownie w umowie spółki z o.o. możecie ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Nie zapomnijcie o tym, że jeżeli chcecie wprowadzić takie postanowienie do umowy to umowa spółki z o.o. musi określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki.

Coś za coś 😉

Podwyższenie kapitału zakładowego

Po kilku latach funkcjonowania spółki stwierdzacie, że chcecie podwyższyć kapitał zakładowy i zderzacie się ze ścianą. Dlaczego? standardowa procedura podwyższenia kapitału zakładowego wiąże się z koniecznością dokonania zmiany umowy spółki i wpisem tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS. A to wydłuża całą procedurę. Zatem aby umożliwić Wam jako wspólnikom skorzystanie z uproszczonego sposobu podwyższenia kapitału, powinniście w umowie spółki zawrzeć zapis pozwalający na podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki do maksymalnej określonej w umowie kwoty i w określonym w umowie terminie.

Uprzywilejowanie udziałów

Co do zasady macie jako wspólnicy równe prawa i obowiązki w spółce. Ale…. Możecie ustalić, że część udziałów może się wiązać ze szczególnym uprzywilejowaniem. Jeżeli tak postanowicie to ponownie musicie do umowy spółki z o.o. wprowadzić odpowiedni zapis. Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki.

To tylko część z dodatkowych postanowień, które warto zawrzeć w umowie. Zdaje sobie sprawę, że sporządzanie umowy spółki z o.o. nie należy do czynności łatwych, co przekłada się czasami na zawarte w jej treści błędy.

planujesz założenie spółki z o.o. i chcesz, by umowa spółki była dobrze dopasowana do Twoich potrzeb? A może obecna umowa potrzebuje dostosowania do nowych okoliczności? W obu tych przypadkach skontaktuj się ze mną oraz sprawdź moją ofertę.

Share:

More Posts

„Prawnicze wtorki” w Radio Olsztyn

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydanie „prawniczych wtorków”, które odbędzie się jutro o godzinie 11:15. Gościem audycji będzie r.pr. Sylwia Matura. Temat spotkania: Sankcja kredytu darmowego

Send Us A Message

Newsletter