Szukaj
Close this search box.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wypadało by zacząć od omówienia Omnibus, który od 1 stycznia 2023 nie schodzi z ust wszystkich prawników oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową. Do tego jeszcze dojdziemy. Zacznijmy od początku czyli od przybliżenia zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozwól, że poniżej będę posługiwała się skrótem spółka z o.o. Chociaż zgodnie z ustawą powinno być sp. z o.o.

Dlaczego?

W dalszym ciągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszym typem spółki w Polsce. Zatem poniżej przybliżę Wam 9 jej najistotniejszych zalet.

 

spółka z o.o.

DOWOLNY CEL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Z O.O.

Spółka z o.o. może być powołana w dowolnym celu. Tym samym w odróżnieniu od spółek osobowych spółka z o.o. nie musi prowadzić działalności gospodarczej, ale może np. prowadzić działalność charytatywną czy sportową.

NISKI KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Niewątpliwie kapitał zakładowy spółki z o.o. jest jej zaletą. Musi wynosić co najmniej 5 tys. zł. To kwota zdecydowanie mniejsza niż w przypadku spółki akcyjnej, gdzie minimalny kapitał zakładowy wynosi aż 100 tys. zł (!). Zatem zebranie kapitału w przypadku spółki z o.o. nie stanowi zatem bariery do prowadzenia działalności w formie spółki z o.o.

JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA Z O.O.

Możesz założyć jednoosobową spółkę z o.o. Zdecydowanie to wyłom od pozostałych spółek, do których założenia potrzebujemy co najmniej dwóch wspólników. Forma ta umożliwia Tobie prowadzenie działalności na większą skalę w formie ograniczającej ryzyko gospodarcze.

SPÓŁKA Z O.O. – ZAŁOŻENIE PRZEZ INTERNET

Spółkę z o.o. możesz założyć przez Internet za pośrednictwem portalu S24. To duże uproszczenie w porównaniu do standardowego procesu założenia spółki. Pozwala to na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych ze sporządzeniem umowy spółki w formie aktu notarialnego.

ZMIANA WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z O.O.

Będąc wspólnikiem spółki z o.o. możesz zbyć swoje udziały w części (np. sprzedać) w odróżnieniu od spółek osobowych. Częściowa sprzedaż udziałów pozwala na zmniejszenie zaangażowania kapitałowego, przy jednoczesnym zachowaniu statusu wspólnika spółki.

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z O.O.

Twój prywatny majątek (jeżeli jesteś wspólnikiem) nie jest zagrożony w razie problemów finansowych spółki. Ta zaleta stanowi często najważniejszą korzyść płynącą z prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. ogranicza się co do zasady do ryzyka utraty wkładu wniesionego do spółki.

BRAK SKŁADEK ZUS

Jako wspólnik spółki z o.o.nie jesteś zobowiązany do płacenia składek ZUS. Tylko pamiętaj! Zasady tej nie stosujemy do wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.

PODATEK CIT 9%

Spółka z o.o. posiadająca status małego podatnika, której przychody w roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln euro i która spełnia pozostałe wymagania określone w ustawie o CIT, może płacić CIT w wysokości 9% od wszystkich dochodów z wyjątkiem tych, które są zaliczane do źródła z zysków kapitałowych. W pewnych przypadkach pozwala to na stosunkowo korzystne ukształtowanie opodatkowania dochodów takiej spółki.

TZW. CIT ESTOŃSKI

W sytuacji, gdy spółka zamierza prowadzić w kolejnych latach inwestycje, może skorzystać z tzw. CIT estońskiego. Rozwiązanie to zakłada brak powstania obowiązku podatkowego w CIT tak długo, jak wypracowany przez spółkę zysk będzie reinwestowany.

Rozważasz założenie spółki z o.o. lub przekształcenie innej spółki w tę formę prawną? Zapoznaj się z  ofertą i skontaktuj się ze mną chętnie doradzę, czy spółka z o.o. faktycznie jest dla Ciebie. 

Share:

More Posts

„Prawnicze wtorki” w Radio Olsztyn

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydanie „prawniczych wtorków”, które odbędzie się jutro o godzinie 11:15. Gościem audycji będzie r.pr. Sylwia Matura. Temat spotkania: Sankcja kredytu darmowego

Send Us A Message

Newsletter