Szukaj
Close this search box.

Zarząd spółki z o.o.

entPowiedzieliśmy sobie już o zaletach i wadach spółki z o.o. elementach obligatoryjnych i fakultatywnych umowy spółki z o.o. Teraz przyszedł czas na omówienie zarządu spółki z o.o.

 

 

zarząd spółki z o.o.

 

 Czym jest zarząd ?

Zarząd spółki z o.o. to organ, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Jego powołanie jest jednym z wymogów powstania.  Zarząd  może być również powołany w spółce z o.o. w organizacji, ale nie jest to obowiązkowe. Alternatywą jest wówczas reprezentacja spółki przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

Kto może wejść w skład zarządu spółki z o.o.

Członkiem zarządu może zostać każda osoba fizyczna mającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Członkiem zarządu nie może być osoba skazana za przestępstwa:

  • przeciwko ochronie informacji;
  • przeciwko wiarygodności dokumentów;
  • przeciwko mieniu;
  •  przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym;
  • podawania fałszywych danych organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji.

Zakaz zasiadania w zarządzie  ze względu na skazanie prawomocnym wyrokiem ustaje z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

Pamiętaj, że wspólnicy  mogą w umowie spółki określić dodatkowe wymagania, jakie musi spełniać kandydat na stanowisko członka zarządu. W takim przypadku, oprócz wskazanych wyżej ustawowych wymagań, wiążące będą także postanowienia umowy spółki.

 

Obowiązki zarządu

Podstawowym obowiązkiem członków zarząd u spółki z o.o. jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie. Prowadzenie sprawy spółki to podejmowanie działań o charakterze wewnętrznym, natomiast reprezentacja to występowanie w imieniu spółki w relacjach zewnętrznych.

Sposób załatwiania spraw wewnętrznych przez zarząd liczący co najmniej dwóch członków może zostać uregulowany w umowie spółki, a w braku takich postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie zasady wynikające z k.s.h. O czym pisałam już w artykule umowa spółki z o.o.

Reprz. Pamiętaj, że prawo członka zarządu do reprezentacji może zostać ograniczone.

Share:

More Posts

„Prawnicze wtorki” w Radio Olsztyn

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydanie „prawniczych wtorków”, które odbędzie się jutro o godzinie 11:15. Gościem audycji będzie r.pr. Sylwia Matura. Temat spotkania: Sankcja kredytu darmowego

Send Us A Message

Newsletter